ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ

«Αϊτή, μία performance για την Ιστορία»

ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
20.05.2017
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
13.05.2017
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
08.04.2017
ΘΕΑΤΡΟ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
07.04.2017
ΘΕΑΤΡΟ
04.04.2017

500 (+ μερικές ακόμα) λέξεις για την γενιά του ’30. Του 30 χρονών τώρα.

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΟ
LOAD MORE