Εκείνοι που μας παίδεψαν, του Ντίνου Χριστιανόπουλου

«Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιo πολύ»

--

Ε Κ Ε  Ι Ν Ο Ι  Π Ο Υ  Μ Α Σ  Π Α Ι Δ Ε Ψ Α Ν

του Ντίνου Χριστιανόπουλου

--

Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιo πολύ,
όμως η δική σου τρυφερότητα πόσο καιρό ακόμα θα βαστάξει;
Ό,τι μας γλύκανε, το ξέπλυνε ο χρόνος κι η συναλλαγή,
εκείνοι που μας χαμογέλασαν βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια
και μείναν μόνο κείνοι που μας πλήγωσαν,
εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε.
Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν πιο πολύ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
TRENDING NOW
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED