Το ανέφικτο της μοναξιάς, του Τίτου Πατρίκιου

«Αλίμονο ο ποιητής δεν θα είναι ποτέ μοναχός»

--

Τ Ο  Α Ν Ε Φ Ι Κ Τ Ο  Τ Η Σ  Μ Ο ΝΑ Ξ Ι Α Σ

του Τίτου Πατρίκιου

--

Αλίμονο ο ποιητής δεν θα είναι ποτέ μονάχος
πάντα θα κατοικείται από τον ίδιο.


Από την ποιητική ανθολογία «Ποιήματα Β’ 1959-2017» του Τίτου Πατρίκιου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κίχλη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
TRENDING NOW
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED