Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο
Κλείσιμο σε 10 δευτερόλεπτα..
Κλείσιμο

Το φάσμα της πρώτης ερωμένης, του Ιωάννη Καρασούτσα

Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1863 στο περιοδικό «Χρυσαλλίς» (Tεύχος 4, σελ.117)

Το δειλόν σου, ω παρθένε, όμμα τ’ όμμα μου ζητεί·
Μ’ αγαπάς, σε είπα, φως μου.
Επί του μετώπου θάλλει γλυκύ έαρ, πλην προς τι;
Ω! αν έβλεπες κ’ εντός μου!

Φύγε με! ο έρως ούτως ταλαιπώρους, δυστυχείς,
Αντ’ ενός θα κάμη δύω·
Αντ’ ενός θα κάμη δύω, μ’ απεκρίθης, ευτυχείς·
̶ Απατάσαι  ̶ Σε ομνύω.

̶ Ω ελθέ λοιπόν, σε είπα, Άγγελε του οικτιρμού,
Παύσατε, μικρά μου πάθη!
̶ Δεν απέσωσε το στόμα, κ’ αναμέσον σου κ’ εμού
Φάσμα σκυθρωπόν εστάθη.

Φάσμα σκυθρωπόν, ωραίον, μεταξύ εμού και σου
Η αρχαί’ Αγάπη ήλθε·
Μ’ έκρυψε τους στεναγμούς σου, τους λυγμούς σου μέχρις ου
Αποσβέσθης, και απήλθε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED