Άτιτλο, της Μαρίας Λαϊνά

«Σε τόπο ξερό»

--

Α Τ Ι Τ Λ Ο

της Μαρίας Λαϊνά

--

Σε τόπο ξερό
απλώνω τον κήπο μου
έως ότου γεμίσει το στόμα μου γέλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED