08.07.2018

Κομπλεξικό, του Αχιλλέα ΙΙΙ

Η Popaganda διαβάζει ένα απόσπασμα από το «Κομπλεξικό» του Αχιλλέα ΙΙΙ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «συρτάταρα».

Εμεταπολίτευση: Ιστορική περίοδος που ακολούθησε χρονικά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα. Η μελέτη της προκαλεί στομαχικές διαταραχές, ναυτία και τάση προς εμετό, καθώς κατά τη διάρκεια της, αντί να αξιοποιηθεί η επανάκτηση των ατομικών ελευθεριών, οικοδομήθηκαν οι βάσεις για την πολιτική αθλιότητα των επόμενων ετών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED