Το τίμημα του νερού, του Διονύση Καρατζά

«είναι το φως»

--

Τ Ο  Τ Ι Μ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Ν Ε Ρ Ο Υ

του Διονύση Καρατζά

--

Το τίμημα του νερού
είναι το φως
τη στιγμή του κύματος
που ανεβαίνει στο σώμα μου
και μου φορά γλυκό πνιγμό

χρώματος ουρανού καινούργιου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED