Το φίδι των αγρών, του Γιώργη Μανουσάκη

«Πριν να το δεις ακόμη»

--

Τ Ο  Φ Ι Δ Ι  Τ Ω Ν  Α Γ Ρ Ω Ν

του Γιώργη Μανουσάκη

--

Πριν να το δεις ακόμη
σήκωσες την πέτρα.

Κοίταξε τι μικρό που είναι
τι άκακο, πόσο εύκολα τρομάζει.
Δεν ξέρει τι είναι ύψος.
Ποτέ δεν είδε τον ουρανό
δεν ελαχτάρησε αναβάσεις.
Ταπεινά προσκυνά τη γη
που πάνω της έρπει
που μέσα της κρύβεται.

Μην το πειράξεις, δε θα σε πειράξει.
Δεν έχει καμία σχέση
με πειρασμούς και με πρωτόπλαστους.


«Χώροι αναπνοής», εκδόσεις Πρόσπερος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
TRENDING NOW
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED