Νυχτερινό, του Άλκη Παπαντωνίου

«Και κάθε πρωί»

--

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Ο

του Άλκη Παπαντωνίου

--

Και κάθε πρωί
τίποτα δεν απομένει
παρά η μυρωδιά του ονείρου στα νύχια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
NEWS
MOST SHARED
JUST PUBLISHED